picture

Edukacije

Projekti

April-Septembar 2013.
Naučno-istraživački rad: Efikasnost primjene dijetetskog ortomolekularnog preparata u Tretmanu osteoartritisa koljena I i II stepena po Kellgren-Lawrence-u
Glavni istraživač: Prim dr Slavko Manojlović
Istraživači: Prim. dr Goran Talić, Mr sci med dr Željko Jovičić, Dr Siniša Bijeljac, Dr Stanislav Palija, Mr ph. Gordana Ljubojević
Studiju odobrio: Etički komitet Zavoda


April 2011.
Multicentrična, prospektivna, randomizirana kontrolna studija u kojoj se porede dvije zglobne nosive površine, keramika na metal i metal na metal, pri upotrebi femoralnih glava velikog promjera, kako se koriste u primarnoj bescementnoj artroplastici kuka
Faza kliničkog ispitivanja: III
Glavni istraživači: Prim. dr Slavko Manojlović, Dr Siniša Bijeljac, Mr. sc. dr Željko Jovičić
Koordinator istraživanja: Gordana Ljubojević
Kontrolor istraživanja: Lisa Gembarski Studija odobrena od strane Etičkog komiteta RS i Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH


April 2010. - septembar 2010.
LIA - efekat intraoperativne intrakapsularne aplikacije anestetika, analgetika i adrenalina na intenzitet postoperativne boli kod implantacije totalne edoproteze koljena
Koordinator projekta: Dr sci med Tatjana Bućma
Glavni istraživači: Prim dr Slavko Manojlović, Prim dr Anita Ristanović, Gordana Ljubojević mr pharm.
Istraživači: Dr Siniša Bijeljac, Mr sci med dr Željko Jovičić, Dr Stanislav Palija, Dr Petar Cvijić, Dr Bojan Kuzmanović
Studija odobrena od strane Etičkog komiteta RS i podržana od strane Ministarstva za nauku i tehnologiju RS


Februar 2010. - maj 2010.
XAMOS - Xarelto u profilaksi postoperativne venske tromboembolije nakon velikih elektivnih ortopedskih hirurških zahvata na kuku ili koljenu
Međunarodna, multicentrična IV faza kliničkog ispitivanja novog oralnog lijeka za vensku tromboprofilaksu Xarelto
Glavni istraživač: Prim dr Slavko Manojlović
Istraživači: Dr Siniša Bijeljac, Mr sci med dr Željko Jovičić, Dr Stanislav Palija, Dr Petar Cvijić, Dr Bojan Kuzmanović
Studija odobrena od strane Etičkog komiteta RS


Novembar 2008. - novembar 2009.
Evaluacija prakse produžene tromboprofilakse nakon velikih ortopedskih operativnih zahtvata: TOTALNA ARTROPLASTIKA KUKA, OPERACIJA PRELOMA KUKA, ARTROPLASTIKA KOLJENA
Lokalna IV faza kliničkog ispitivanja lijeka enoksaparin sodiuma (Clexane)
Glavni istraživač: Prim dr Slavko Manojlović
Istraživači: Dr Siniša Bijeljac, Mr sci med dr Željko Jovičić, Dr Stanislav Palija
Studija odobrena od strane Etičkog komiteta RS


Zakažite pregled

Zakazivanje pregleda možete izvršiti na telefone:
+387 51 348 443
+387 51 348 444 / lokal 627