picture

Informacije za pacijente

Lista čekanja

Zbog ograničenih kapaciteta odjeljenja, nažalost nismo u mogućnosti da sve pacijente zbrinemo kada se jave na pregled nekom od naših doktora ili kada urade preoperativnu pripremu. Iz tog razloga je formirana lista čekanja pacijenata na "hladne" operativne zahvate.

U prosjeku se na operativni zahvat čeka oko 3 do 6 mjeseci (osim ako ne spada u domen akutne-hitne hirurgije). S obzirom na veliki broj pacijenata na listi čekanja, molimo vas za strpljenje, te da postupite po uputstvima našeg osoblja koje će vam na pregledu kada je indikovana operacija saopštiti kada je najbolje vrijeme da uradite preoperativnu pripremu kako vam nalazi ne bi zastarili.

U svakom trenutku možete prozvati naše ljubazno osoblje na kontakt telefone, da provjerite informacije za termin operacije.


Zakažite pregled

Zakazivanje pregleda možete izvršiti na telefone:
+387 51 348 443
+387 51 348 444 / lokal 627