picture

Informacije za pacijente

Preoperativna priprema

Preoperativna priprema se obavlja u ambulantama porodične medicine, a nalazi ne smiju biti stariji od mjesec dana. Dokumenti i nalazi koji su neophodni prilikom dolaska na većinu operativnih zahvata su:

1. Kompletna laboratorija
2. RTG srca i pluća
3. EKG
4. Internistički pregled i mišljenje o operativnom riziku


Za operativne zahvate na donjim ekstremitetima dodatno treba uraditi i:

1. Kolor dopler krvnih sudova donjih ekstremiteta
2. Krvna grupa, Rh faktor i 3 davaoca krvi (ne mora biti odgovarajuća krvna grupa)
3. Urinokultura (3x mora biti sterilna)
Zakažite pregled

Zakazivanje pregleda možete izvršiti na telefone:
+387 51 348 443
+387 51 348 444 / lokal 627