picture

Informacije za pacijente

Prijem i otpust iz bolnice


1. Šta ponijeti sa sobom?

• Ovjerenu zdravstvenu knjižicu i uputnicu za bolničko liječenje
• Nalaz ortopeda koji je indikovao operativni zahvat i nalaze urađene u sklopu preoperativne pripreme
• Medicinsku dokumentaciju o eventualnom ranijem liječenju i lijekove koje koristite
• Pribor za ličnu higijenu, papuče, pidžamu/spavaćicu

2. Kada doći?

• Na dan operacije između 7-8 sati natašte - ako je planirana manja hirurška intervencija (artroskopija koljena, karpalni kanal, hallux valgus i sl.)
• Dan prije operacije između 10-12 sati - ako je planirana veća hirurška intervencija (ugradnja endoproteze kuka ili koljena, rekonstrukcija prednjeg ukrštenog ligamenta koljena, artroskopija ramena i sl.)

3. Kakva je procedura nakon dolaska?

• Na dan dogovorenog prijema javićete se sestri na Ortopedsko odjeljenje, koja će pogledati vašu medicinsku dokumentaciju i evidentirati na bolničku uputnicu prijem
• Bićete upućeni na Prijemno odjeljenje radi administrativnog prijema na bolničko liječenje, nakon čega se vraćate na Ortopedsko odjeljenje i sestra vas smješta u bolesničku sobu
• Potpisaćete saglasnost za operativno liječenje i saglsanost za primjenu anestezije (ako vi iz opravdanih razloga ne možete, može se potpisati neko od članova vaše uže porodice)
• Prije odlaska u operacionu salu poželjno je da se istuširate (ako niste u mogućnosti, pomoći će vam medicinska sestra), skinete lak sa nokata i šminku, uklonite zubnu protezu (ako imate), nakit...

4. Kada ćete biti otpušteni?

• O terminu otpusta odlučiće vaš doktor
• Dobićete otpusnu listu i pisana uputstva o ponašanju i aktivnostima u kućnim uslovima
• Dobićete svu medicinsku dokumentaciju koju ste nam predali prilikom prijema u bolnicu


Zakažite pregled

Zakazivanje pregleda možete izvršiti na telefone:
+387 51 348 443
+387 51 348 444 / lokal 627