picture

Novosti

Ultrazvučna dijagnostika u prevenciji razvojnog poremećaja kuka (11-13.05.2017.)

picture U sklopu kontinuirane medicinske edukacije, u Zavodu „Dr Miroslav Zotović“, od 11-13. maja 2017. god. održan je kurs pod nazivom Ultrazvučna dijagnostika u prevenciji razvojnog poremećaja kuka.
Ovaj kurs organizovali su Ortopedsko odjeljenje Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“, Katedra hirurgije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci i Udruženje ortopeda Republike Srpske, a namijenjen je ljekarima i specijalistima (ortopedije, pedijatrije, porodične medicine, fizikalne medicine i rehabilitacije, radiologije).
Učesnici su imali priliku da uče od vrhunskih stručnjaka u oblasti ortopedske hirurgije kao što su: Prof. dr Predrag Grubor, Prof. dr Nikola Gavrić, Prof. dr Aleksandar Jakovljević, Doc. dr Slavko Manojlović, Mr sci dr Željko Jovičić i Mr sci dr Marinko Domuzin.
Ciljevi ovog kursa bili su upoznavanje sa osnovnim karakteristikama ultrazvuka i ultrazvučne dijagnostike, tehnikama, mogućnostima podešavanja uređaja (održavanje i pohrana slike) i slično. Polaznici kursa su kroz teoretski i praktični dio, rješavanje kliničkih problema, rad u maloj grupi, demonstraciju kliničke vještine, te provjeru znanja testom dobili sertifikate kako bi mogli samostalno obavljati ultrazvučnu dijagnostiku u prevenciji razvojnog poremećaja kuka.

Dr Milimir Košutić u posjeti Zavodu (09.12.2016.)

09.12.2016. u radnoj posjeti našem Odjeljenju boravio je prof dr M.Košutić i tom prilikom obavio tri operativna zahvata.

Dr Aleksandar Đorđević u posjeti Zavodu (08.12.2016.)

08.12.2016. u redovnoj posjeti našem Odjeljenju boravio je dr A.Đorđević, specijalista ortoped-onkolog sa IOHB „Banjica“ i tom prilikom je obavio pet operativnih zahvata i veći broj konzilijarnih i kontrolnih pregleda.

Dr Mladen Miškulin u posjeti Zavodu (11.10. i 25.11.2016.)

picture U radnoj posjeti našem Odjeljenju je boravio dr M. Miškulin u dva navrata 11.10.2016. i 25.11.2016. godine. Tom prilikom je obavio dva operativna zahvata: artroskopsku reinserciju tetiva mišića supraspinatusa i subskapularisa ramenog zgloba i Bankart repair.

Dr Aleksandar Đorđević u posjeti Zavodu (30.09.2016.)

30.09.2016. u redovnoj posjeti našem Odjeljenju boravio je dr A.Đorđević, specijalista ortoped-onkolog sa IOHB „Banjica“ i tom prilikom je obavio dva operativna zahvata i veći broj konzilijarnih i kontrolnih pregleda.Zakažite pregled

Zakazivanje pregleda možete izvršiti na telefone:
+387 51 348 443
+387 51 348 444 / lokal 627