picture

Novosti

Dr Vojkan Krnjić u posjeti Zavodu (8-12.12.2014.)

picture Od 8. do 12. decembra dr Vojkan Krnjić, ortoped iz Zdravstvenog centra Čačak je boravio u Zavodu, i aktivno je učestvovao u operativnim zahvatima.

Dr Cvijić i dr Kuzmanović u Salzburgu (4-5.12.2014.)

picture 4. i 5. decembra dr Petar Cvijić i dr Bojan Kuzmanović su pohađali kadaver kurs “Medtronic spine workshop“ u Salzburgu, Austrija.

Dr Kovač u posjeti Zavodu (25.11.2014.)

picture 25.11.2014. u posjeti našem Odjeljenju boravio je dr Simon Kovač, ortoped iz Ortopedske bolnice “Valdoltra”, Ankaran. U toku boravka, aktivno je učestvovao u jednom operativnom zahvatu koji je podrazumijevao ugradnju totalne endoporteze kod urođene visoke luksacije kuka.

Ljekari iz Subotice u posjeti Zavodu (24-26.11.2014.)

picture U periodu 24-26.11.2014. u posjeti Zavodu boravili su dr Mihailo Vidanović i dr Jovica Poznan, ortopedi iz Opšte bolnice Subotica. U toku boravka kolege su upoznate sa istorijom našeg Odjeljenja, svakodnevnim hirurškim radom, strukturom i organizacijom, te su aktivno učestvovali u operativnim zahvatima koji su bili na programu.

Dr Košutić u posjeti Zavodu (22.11.2014.)

22.11.2014. u radnoj posjeti našem Odjeljenju boravio je dr M. Košutić, ortoped sa VMA Beograd, i tom prilikom je obavio jedan operativni zahvat, korigovanje teškog deformiteta potkoljenice metodom Ilizarov.

Dr Đorđević u Zavodu (14.11.2014.)

14.11.2014. u radnoj posjeti našem Odjeljenju boravio je dr A.Đorđević, i tom prilikom je obavio četiri operativna zahvata i veći broj konsultativnih i konzilijarnih pregleda.

Dr Palija u Berlinu (27.10. - 21.11.2014.)

picture Od 27. oktobra do 21. novembra dr Stanislav Palija je boravio u Berlinu u bolnici Charite, a u sklopu “Effort Zimmer Fellowship” programa, gdje je stekao nova saznanja i vještine iz oblasti liječenja periprostetičnih infekcija.

Naši doktori u Zagrebu (25.10.2014.)

25. oktobra Dr Kuzmanović, Dr Cvijić, Dr Miholjčić i Dr Jovanović su učestvovali na Simpozijumu ”Foot and Ankle a la Carte” koji se održavao u Zagrebu.

Ljekari iz Slovenije u posjeti Zavodu (14.10.2014.)

14.10.2014 u posjeti našem Odjeljenju boravili su ljekari iz Specijalne ortopedske bolnice „Valdoltra” Ankaran, Slovenija, dr R.Marčan direktor ove ustanove i dr B.Ambrožič, ortoped. Tom prilikom je dr Marčan upoznat sa istorijom našeg Odjeljenja i Zavoda u cjelini, a dr Ambrožič je obavio tri operativna zahvata uz asistenciju naših ljekara.

Dr Đorđević u Zavodu (10.10.2014.)

10.10.2014. u radnoj posjeti našem Odjeljenju boravio je dr A. Đorđević, i tom prilikom je obavio dva operativna zahvata i veći broj konsultativnih i konzilijarnih pregleda.

Naši ljekari u Beogradu (02-04.10.2014.)

Od 02-04.10.2014. u Beogradu je održan 4. Kongres Srpske ortopedsko traumatološke asocijacije, na kojem su učestvovali i ljekari sa našeg Odjeljenja: dr S.Manojlović, dr Ž.Jovičić, dr S.Palija, dr P.Cvijić i dr B.Kuzmanović. Tom prilikom je rad na našem Odjeljenju predstavljen kroz osam prezentacija.

1. Kongres ortopeda i traumatologa BiH (18-21.09.2014.)

picture Od 18-21.septembra na Jahorini je održan Prvi kongres ortopeda i traumatologa BiH, sa međunarodnim učešćem. Ljekari sa našeg Odjeljenja su aktivno učestvovali u organizaciji. Na kongresu je rad našeg odjeljenja predstavljen sa 42 usmene prezentacije i devet postera. Takođe, ovom prilikom je konstituisano i Udruženje ortopeda i traumatologa BiH, za čijeg je predsjednika izabran prim. dr Slavko Manojlović, sa sjedištem u Banja Luci.

Dr Krujić u posjeti Zavodu (27.08.2014.)

27.08.2014 u posjeti Zavodu boravio je dr Vojkan Krujić, ortoped iz Kliničkog centra Čačak. Ovom prilikom je dr Krujić upoznat sa istorijom našeg Odjeljenja, svakodnevnim hirurškim radom, strukturom i organizacijom. U toku boravka, aktivno je učestvovao u operativnim zahvatima koji su bili taj dan na programu.

Dr Đorđević u posjeti Zavodu (25.08.2014.)

25.08.2014. u radnoj posjeti našem Odjeljenju boravio je dr A.Đorđević, i tom prilikom je obavio dva operativna zahvata i veći broj konsultativnih i konzilijarnih pregleda.

Dr Branko Ristić u posjeti Zavodu (22.07.2014.)

22.07.2014. u posjeti Zavodu boravio je dr Branko Ristić sa Klinike za ortopediju i traumatologiju KC Kragujevac. Ovom prilikom je dr Ristić upoznat sa istorijom našeg Odjeljenja, svakodnevnim hirurškim radom, strukturom i organizacijom. U toku boravka, aktivno je učestvovao u operativnim zahvatima koji su bili taj dan na programu.

Ljekari sa IOHB “Banjica” u Zavodu (27.06.2014.)

27.06.2014.godine na našem Odjeljenju boravili su ljekari sa IOHB „Banjica”, Dr Đorđević, specijalista ortoped-onkolog i Dr Mamontov, specijalista opšte hirurgije, i uz asistenciju naših ljekara obavili tri operativna zahvata iz oblasti ortopedske onkologije.

Naši ljekari u Sloveniji (23-26.06.2014.)

U periodu 23.06.-28.06.2014. naši ljekari, Dr M.Jovanović, specijalizant ortopedije, i Dr B.Miholjčić, specijalizant ortopedije, boravili su u Ortopedskoj bolnici valdoltra, Ankaran, Slovenija, u jednoj od vodećih ortopedskih ustanova na ovim prostorima. Tokom svoga boravka naši ljekari su upoznati sa strukturom i organizacionim jedinicama ove ustanove, i svakodnevno su učestvovali u hirurškom radu u operacionim salama.

Dr Kovač u posjeti Zavodu (25.06.2014.)

25.06.2014. u posjeti našem Odjeljenju boravio je dr Simon Kovač, ortoped iz Ortopedske bolnice “Valdoltra”, Ankaran. Ovom prilikom je dr Kovač upoznat sa istorijom našeg Odjeljenja, svakodnevnim hirurškim radom, strukturom i organizacijom. U toku boravka, aktivno je učestvovao u operativnim zahvatima koji su bili taj dan na programu.

Dr Manojlović na 15. EFORT Kongresu u Britaniji (04-06.06.2014.)

picture U Velikoj Britaniji u Londonu je od 4. do 6.06.2014. godine održan
15. EFORT kongres. Na Kongresu je aktivno učestvovao načelnik Odjeljenja Prim. dr Slavko Manojlović.

Dr Đorđević u Zavodu (30.05.2014.)

30.05.2014. u radnoj posjeti našem Odjeljenju boravio je dr A.Đorđević, i tom prilikom je obavio tri operativna zahvata i veći broj konsultativnih i konzilijarnih pregleda.

Naši ljekari u Bugarskoj (29-31.05.2014.)

picture Na 6. Kongresu Bugarske ortopedsko-traumatološke asocijacije u Varni učestvovali su i naši ljekari; prim dr S.Manojlović i prim dr S.Bijeljac. Tom prilikom su prezentovali četiri rada: „Rekonstrukcija MPFL tetivom m.gracilis-a”, „Hirurški tretman gonartroze udružen sa stres prelomom proksimalne tibije”, „Lateralni pristup u totalnoj artroplastici koljena”, „Reviziona artroplastike koljena-rana iskustva”.

Naši ljekari u Italiji (22-23.05.2014.)

picture 22. i 23.05.2014 u Firenci, Italija, održan je skup pod nazivom „ Enhanced perioperative Medical managment for Total Joint Arthroplasty-how to control haemostasis, pain and infection.”. Na ovom skupu su aktivno učestvovali naši ljekari: dr Željko Jovičić, ortoped, dr Slobodanka Todorović-Bojanić, anesteziolog i dr Stanislav Palija, ortoped.

6. BHAAAS dani u Bihaću (22-23.05.2014.)

picture 22. i 23.05.2014 u Bihaću su održani 6. dani BHAAAS-a. Na ovom skupu su učestvovali i ljekari sa našeg Odjela, gdje je segment naših svakodnevnih aktivnosti predstavljen kroz četiri oralne prezentacije.

Kolege iz Crne Gore u posjeti Zavodu (12-16.05.2014.)

Od 12.-16.05.2014 u sklopu saradnja koju naše Odjeljenje ima sa KC Crne Gore, na našem Odjeljenju su boravili kolege ortopedi, Prof. dr Žarko Dašić, i dr Goran Pešić. Tokom boravka kolege iz Podgorice su aktivno učestvovali u radu u operacionim salama, sa posebnim akcentom na operativne zahvate zamjene, tj. ugradnje vještačkog zgloba kuka i koljena.

Naši ljekari u Hrvatskoj (08-10.05.2014.)

picture Od 08-10.05.2014 u Splitu je održan 10. Centralnoevropski kongres ortopeda(CEOC) kao i Kongres hrvatskog udruženja ortopeda i traumatologa. Na Kongresu su aktivno učestvovali i ljekari sa našeg Odjeljenja, i to sa četiri oralne prezentacije i tri poster prezentacije.

Dr Đorđević u Zavodu (04.04.2014.)

04.04.2014. u redovnoj radnoj posjeti zavodu boravio je Dr A.Đorđević sa IOHB “Banjica” Beograd. Tom prilikom je obavio tri operativna zahvata i veći broj konsultativnih pregleda. U toku svoga boravka, dr Đorđević je aktivno učestvovao u radu Simpozija: Onkološka problematika u ortopediji i fizijatriji, održavši dva predavanja.Zakažite pregled

Zakazivanje pregleda možete izvršiti na telefone:
+387 51 348 443
+387 51 348 444 / lokal 627