picture

Novosti

Dr Aleksandar Đorđević u radnoj posjeti Zavodu (09.11.2012.)

09.11.2012. na našem odjeljenju u sklopu redovne konsultativne saradnje koju imamo sa IOHB Banjica, boravio je dr Aleksandar Đorđević, ortoped-onkolog. Tom prilikom je obavio dva operativna zahvata i veći broj konzilijarnih pregleda.

Godišnja Sekcija UOTRS, Banja Vrućica, Teslić (09-10.11.2012.)

09. i 10. novembra 2012. u Banji Vrućici, Teslić, održana je redovna godišnja sekcija Udruženja ortopeda i traumatologa Republike Srpske. Organizator Sekcije je bilo Ortopedsko odjeljenje OB Doboj.

Dnevni red sekcije
I) Stručna predavanja:
1. Prof dr Nikola Gavrić - 20 godina Ortopedskog odjeljenja OB Doboj
2. Prof dr Predrag Grubor - Komparacija stabilnosti različitih tipova spoljnih fiksatora
3. Prof dr Aleksandar Jakovljević - ACP kod liječenja sportskih povreda
4. Dr Stanislav Palija - Artroskopska hirurgija ramena rana iskustva
5. Mr sc dr Željko Jovičić - Hirurški tretman povreda Ahilove tetive
6. Dr Stanislav Palija - Uticaj izgradnje sistema upravljanja kvalitetom na poboljšanje performansi Ortopedskog odjeljenja

II) Organizaciona pitanja.

Prvi ortopedsko-traumatološki dani Crne Gore sa međunarodnim učešćem (25-27.10.2012.)

picture Od 25. do 27. oktobra 2012. u Bečićima su održani Prvi ortopedsko traumatološki dani Crne Gore sa međunarodnim učešćem.
Naše Odjeljenje je predstavljeno sa deset usmenih prezentacija predstavljenih od strane dr Manojlovića, dr Palije, dr Cvijića, dr Kuzmanovića, dr Nožice i dr Dragičević.

Treći Kongres Srpske Ortopedsko Traumatološke Asocijacije, Zlatibor
(10-13.10.2012.)

picture Od 10.10.2012. do 13.10.2012. godine na Zlatiboru je održan Treći Kongres Srpske Ortopedsko Traumatološke Asocijacije. Naša ustanovu su na Kongresu predstavljali specijalisti ortopedije na čelu sa prim. dr S. Manojlovićem, kolege specijalisti fizikalne medicine i rehabilitacije kao i medicinske sestre-instrumentarke. Zavod je predstavljen kroz 12 usmenih prezentacija ljekara:

• Da li su metal-metal (Big Head) proteze opasne (Dr Manojlović)
• Totalna artroplastika koljena - kontraverze, dileme i stavovi (Dr Manojlović)
• Uzroci revizije endoproteze kuka na nasem materijalu 2004-2012 (Dr Manojlović)
• Artroskopski asistirana rekonstrukcija LCP (Dr Bijeljac)
• Parcijalna unikondilarna endoproteza u lijecenju artroze medijalnog kompartmana koljena (Dr Bijeljac)
• Nestabilnost totalne endoproteze kuka (Dr Jovičić)
• Prelom stema endoproteze kod nesrasle subtrohanterne osteotomije - prikaz slucaja (Dr Jovičić)
• Artroskopska hirurgija ramena (Dr Palija)
• Sistem upravljanja kvalitetom (Dr Palija)
• Proteticka rehabilitacija u ZOFMR Dr M.Zotovic (Dr Bajić)
• Timski pristup u protetickoj rehabilitaciji pacijenata nakon amputacije donjeg ekstremiteta (Dr Bajić)
• Ishod fizikalne terapije kod bolesnika sa vjestackim kukom (Dr Nožica)
• Rana iskustva u rehabilitaciji nakon artroskopske stabilizacije ramena (Dr Dragičević)

Šest usmenih prezentacija medicinskih sestara-instrumentarki:
• Instrumentarka u artroskopskoj hirurgiji ramena (Bijelić S)
• Komunikacija instrumentarki u operacionom timu (Tica D)
• Protokol kostane banke u nasoj ustanovi (Tica D)
• Instrumentarka u artroskopskoj hirurgiji koljena (Savanović D)
• Evidencija ugrađenih implantata (Blagojević V)
• Savremene metode lavaže kosti i cementiranja (Blagojević V).

Dr Aleksandar Đorđević u radnoj posjeti Zavodu (05.10.2012.)

05.10.2012. na našem odjeljenju u sklopu redovne konsultativne saradnje koju imamo sa IOHB Banjica, boravio je dr Aleksandar Đorđević, ortoped-onkolog. Tom prilikom je obavio dva operativna zahvata i veći broj konzilijarnih pregleda.

IV Kongres fizijatara u BiH sa međunarodnim učešćem
(19-22.09.2012.)

picture Od 19.09.2012. do 22.09.2012. u Banja Luci je održan IV Kongres fizijatara u BiH sa međunarodnim učešćem.
Organizator Kongresa je bio Zavod za ortopediju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ koji je ovom prilikom proslavio i jubilej od 60 godina aktivnog rada i postojanja.
Naše Odjeljenje je predstavljeno kroz tri usmene prezentacije: Operativno liječenje degenerativnih oboljenja zgloba kuka, Hirurški tretman gonartroze i Artroskopsko liječenje povreda koljena.

Dr Bojan Radojević u posjeti Zavodu (19.09.2012.)

19.09.2012. na našem Odjeljenju boravio je Prof.dr Bojan Radojevih, doajen ortopedske hirurgije, jedan od osnivača i utemeljivača IOHB Banjica, Beograd. Profesor Radojević je izvršio jedan operativni zahvat - implantaciju totalne endoproteze kuka pacijentu koji je radi ove intervencije došao iz Rusije.

Dr Đorđević u posjeti Zavodu (10.08.2012.)

U redovnoj radnoj posjeti našem odjeljenju boravio je dr A. Đorđević, specijalista ortoped-onkolog sa IOHB „Banjica“ - Beograd. Tom prilikom je obavio jedan operativni zahvat, kao i veći broj konzilijarnih specijalističkih pregleda.

Biomet-ov predstavnik Lisa Gembarski u posjeti Zavodu (03.07.2012.)

U redovnoj godišnjoj posjeti našem odjeljenju boravila je Lisa Gembarski, kontrolor istraživanja kompanije Biomet pod čijim pokroviteljstvom se na našem odjeljenju provodi multicentrična studija „Potpuna zamjena kuka-veliki promjer, keramika na metal i metal na metal, komparativno istraživanje“. Tom prilikom je održana video prezentacija o dosadašnjem toku i rezultatima studije, a takođe je gđi Gembarski predočen plan o daljoj dinamici provođenja kontrolnih pregleda u sklopu studije, na godišnjem nivou.

III Simpozijum ortopedsko traumatološke sekcije:
„lična iskustva“, IV dani BHAAAS-a, Sarajevo (20.04.2012.)

picture 20.04.2012.godine svi ljekari sa našeg odjela su uzeli aktivno učešće na III Simpozijumu ortopedsko traumatološke sekcije koja se održavala u sklopu manifestacije IV dani BHAAAS-a, u Sarajevu. Tom prilikom je predstavljen rad naše ustanove kroz 11 usmenih prezentacija. Ovaj stručni skup je iskorišten kao prilika za bolje upoznavanje ljekara koji se bave ortopedskom problematikom u regionu, a i šire.

IV Kongres HUOT-a, Primošten (12-14.04.2012.)

picture Od 12.04-14.04.2012. godine u Primoštenu je održan IV Kongres HUOT-a. Na kongresu su učestvovali svi ljekari sa našeg Odjeljenja, i tom prilikom je predstavljen rad na našem odjeljenju kroz šest usmenih i dvije poster prezentacije.
Obe poster prezentacije su nagrađene, i to drugom i trećom nagradom za najbolji poster.

Naši ljekari na edukaciji u Njemačkoj

picture U organizaciji kompanije CONMED LINVATEC, ljekari specijalisti sa našeg odjeljenja su u dva navrata ( kraj marta, početak aprila) boravili u Mainz-u, Njemačka, na edukaciji, i to:
- Dr Manojlović i Dr Jovičić: Kadaver kurs aloartroplastike kuka, koljena i ramena
- Dr Bijeljac i Dr Palija: Kadaver kurs artroskopije kuka, koljena i ramena

Dr A. Đorđević u posjeti Zavodu (16.03.2012.)

picture 16. marta 2012. godine na našem odjeljenju je boravio dr A. Đorđević sa IOHB „Banjica, jedan od vodećih i najpriznatijih stručnjaka iz oblasti onkološke ortopedije u ovom djelu Evrope. Tom prilikom, dr Đorđević je uz asistenciju naših ljekara obavio dva operativna zahvata, kao i veći broj konzilijarnih i kontrolnih pregleda. Posjeta je iskorištena kako za praktičnu tako i za teoretsku edukaciju kroz prikaz većeg broja slučajeva pacijenata sa problematikom iz oblasti ortopedske onkologije.

Dr Boris Poberaj u posjeti Zavodu (30.01.2012.)

picture Na našem odjelu u radnoj posjeti boravio je Dr Boris Poberaj, specijalista ortoped, iz Specijalne bolnice“Valdoltra“Ankaran, Slovenija.
Dr Poberaj je jedan od vodećih evropskih stručnjaka iz oblasti artroskopske hirurgije.
Tom prilikom Dr Poberaj je izvršio artroskopski zahvat na zglobu ramena kod tri pacijenta uz asistenciju naših ljekara.

Prof dr Z. Vukašinović u posjeti Zavodu (13/14.01.2012.)

U posjeti našem Odjeljenju u sklopu kontinuirane saradnje sa IOHB „Banjica“, boravio je prof. dr Z.Vukašinović, specijalista dječije ortopedije. 13.01.2012 god. prof Vukašinović je posvetio radu u ambulanti, gdje je obavio veći broj specijalističkih i kontrolnih pregleda, dok je sutradan, 14.01.2012 god., uz asistenciju naših ljekara obavio dva operativna zahvata.

Prof dr Vukašinović u posjeti Zavodu (18.11.2011.)

picture 18.11.2011. godine u sklopu kontinuirane saradnje koju naša ustanova ima sa IOHB „ Banjica“, u Zavodu je boravio prof dr Z.Vukašinović, specijalista dječije ortopedije.
Tom prilikom je prof. dr Vukašinović, uz asistenciju naših ljekara specijalizanata obavio tri operativna zahvata, nakon čega je izvršio veći broj konsultativnih i kontrolnih pregleda.

Doktori iz KC Srbije u posjeti Zavodu (11.11.2011.)

picture U posjeti našem odjeljenju boravili su doc. dr Goran Tulić i doc. dr Radovan Manojlović, specijalisti ortopedije sa traumatologijom, zaposleni na Ortopedskoj klinici Kliničkog centra Srbije.
Tom prilikom su upoznati sa istorijom našeg odjeljenja kao i Zavoda u cijelini, kao i svakodnevnom ortopedskom kazuistikom sa kojom se susrećemo. U sklopu posjete ljekari iz KC Srbije su aktivno učestvovali u operativnim zahvatima koji su bili na programu taj dan.

Dr Đorđević u posjeti Zavodu (04.11.2011.)

picture 04. novembra 2011. godine na našem odjeljenju je boravio dr A. Đorđević sa IOHB „Banjica, jedan od vodećih i najpriznatijih stručnjaka iz oblasti onkološke ortopedije u ovom djelu Evrope. Tom prilikom, dr Đorđević je uz asistenciju naših ljekara obavio dva operativna zahvata, kao i veći broj konzilijarnih i kontrolnih pregleda.
Posjeta je iskorištena kako za praktičnu tako i za teoretsku edukaciju kroz prikaz većeg broja slučajeva pacijenata sa problematikom iz oblasti ortopedske onkologije.

Ljekari iz KC Crne Gore u posjeti Zavodu (31.10.2011 - 04.11.2011.)

picture U posjeti našem Odjeljenju boravili su kolege iz Kliničkog Centra Crne Gore, dr Žarko Dašić i dr Goran Pešić, specijalisti ortopedske hirurgije i traumatologije. U toku svog petodnevnog boravka, kolege, dr Dašić i dr Pešić su učestvovali u operativnom programu sa posebnim akcentom na implantacije totalne endoproteze koljena, upoznavanje novih hirurških tehnika i načina tretiranja pacijenata kojima je potrebo ugraditi vještački zglob koljena, a sve po novim svjetskim standardima i smjernicama, a koji se primjenjuju u svakodnevnom hirurškom radu na našem Odjeljenju. Osim praktičnog rada u operacionoj sali, dr Dašić i dr Pešić su obišli Zavod kao i Odjeljenje za rehabilitaciju operisanih pacijenata u Banji Slatina, upoznavši se tom prilikom sa istorijom i načinom rada i funkcionisanja.

Prof Vukašinović u posjeti zavodu (26.10.2011.)

picture 26.10.2011. godine u redovnoj posjeti zavodu boravio je prof dr Vukašinović i tom prilikom je obavio veći broj konzilijarnih kontrolnih pregleda pacijenata iz oblasti dječije ortopedije.

Ljekari iz KC Zemun u posjeti Zavodu (18.10.2011.)

picture 18.10.2011. godine u posjeti našoj ustanovi boravili su ljekari sa Ortopedskog odjeljenja KC Zemun: Dr Vojvodić i Dr Cvetković. U toku posjete kolege su upoznate sa istoriografijom našeg odjeljenja kao i Zavoda u cjelini. Tom prilikom su uz aktivno učešće , asistencije pri operativnim zahvatima, upoznati sa ortopedskom problematikom iz našeg svakodnevnog rada.Zakažite pregled

Zakazivanje pregleda možete izvršiti na telefone:
+387 51 348 443
+387 51 348 444 / lokal 627