picture

O nama

Stručni tim / zaposleni

Ljekari
Ortopedsko odjeljenje zapošljava obučen i uigran hirurški tim, koji je svoje vještine i iskustva sticao, kako na najboljim institutima i klinikama u bivšoj Jugoslaviji, tako i na zapadno-evropskim, kako bi za naše pacijente bile primijenjene provjerene, bezbjedne nove metode i naučna dostignuća iz domena ortopedske hirurgije, anestezije, fizikalne medicine i rehabilitacije.
Naši ortopedi su članovi AAOS – Američke akademije ortopedskih hirurga, Udruženja ortopeda Srbije, a jedni su i od osnivača Udruženja ortopeda i traumatologa Republike Srpske pri Društvu doktora medicine, kao i jedni od osnivača Udruženja ortopeda i traumatologa u Bosni i Hercegovini.


Ortopedi

Doc. dr sc. med Slavko Manojlović
Načelnik odjeljenja

picture

Detaljnije | E-mail

Dr Siniša Bijeljac
Specijalista

picture

Detaljnije | E-mail

Mr sci med dr Željko Jovičić
Specijalista

picture

Detaljnije | E-mail

Dr Stanislav Palija
Specijalista

picture

Detaljnije | E-mail

Dr Petar Cvijić
Specijalista

picture

Detaljnije | E-mail

Dr Bojan Kuzmanović
Specijalista

picture

Detaljnije | E-mail

Dr Bojan Miholjčić
Specijalizant

picture

Detaljnije | E-mail

Dr Milan Jovanović
Specijalizant

picture

Detaljnije | E-mail

Dr Mladen Petić
Specijalizant

picture

Detaljnije | E-mail


Anesteziolozi

Prim dr Anita Ristanović
Specijalista

picture

Detaljnije | E-mail

Dr Slobodanka Bojanić–Todorović
Specijalista

picture

Detaljnije | E-mail

Dr Gorana Gvozden Gvozdenac
Specijalizant

picture

Detaljnije | E-mail


Fizijatri

Prim. dr sc. med Tatjana Nožica-
Radulović

Specijalista

picture

Detaljnije | E-mail

Dr Dragana Dragičević
Cvjetković

Specijalista

picture

Detaljnije | E-mail


U cilju postulata “pacijent u fokusu” naša služba je definisala timski pristup pacijentu, koji pored ljekara ortopeda, anesteziologa, fizijatra čini i ostalo medicinsko osoblje: fizioterapeut, radni terapeut, medicinska sestra, te po potrebi psiholog i socijalni radnik.


Fizioterapeuti i radni terapeuti
Fizioterapeuti rade na poslovima vršenja kineziterapijskih procedura za ležeće pacijente, te pacijente upućene od strane odjeljenskih ortopeda, dok radni terapeut vrši obuku pacijenata aktivnostima svakodnevnog života. Svi oni vode evidenciju o svom radu za svakog pacijenta.


Medicinski tehničari
Ništa manje važnosti nije se pridavalo ni edukaciji ostalog medicinskog kadra, tako da se naše medicinske sestre kontinuirano usavršavaju i usvajaju nova znanja iz procesa zdravstvene njege, unapređenja zdravlja pacijenata i komunikacije s njima.
Kontakt: Smilja Marinković, diplomirani medicinar zdravstvene njege, nadzorna sestra Službe
E-mail


Zakažite pregled

Zakazivanje pregleda možete izvršiti na telefone:
+387 51 348 443
+387 51 348 444 / lokal 627