picture

Medicinske usluge

Ambulantne / konzilijarno-specijalističke usluge

U ortopedskoj ambulanti o pacijentima se brinu iskusni licencirani specijalisti ortopedske hirurgije sa traumatologijom, koji su iskustva sticali kako u Republici Srpskoj i okruženju, tako i po svjetskim ortopedskim klinikama.

U Ortopedskoj ambulanti vrše se:
• konsultativno specijalistički pregledi eksternih pacijenata (odraslih i djece),
• UZ pregledi dječijih kukova,
• konzilijarni pregledi hospitalizovanih pacijenata,
• manje ambulantne intervencije (zatvorena repozicija i imobilizacija, punkcije, intraartikularne injekcije, obrada rana,...).

U sklopu Prijemne Službe Zavoda funkcionišu RTG kabinet, Laboratorij, Kabinet za osteodenzitometriju i Internistički kabinet koji je po potrebi na raspolaganju Službi za ortopediju.
Informacije o zakazivanju pregleda ćete pronaći ovdje.
Radno vrijeme ortopedske ambulante je 08:30 – 14:30 časova.


Zakažite pregled

Zakazivanje pregleda možete izvršiti na telefone:
+387 51 348 443
+387 51 348 444 / lokal 627